top of page
ค้นหา

SPVC จัดการฝึกอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการเชื่อมพลาสติก 2023

อัปเดตเมื่อ 11 ส.ค. 2566
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 บริษัท เอส พี วี ซี ร่วมกับ SIMONA จัดฝึกอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการเชื่อมพลาสติกอย่างถูกวิธีโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก SIMONA เป็นผู้ให้การอบรม ผู้ร่วมงานนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า โดยเฉพาะด้านการเชื่อมพลาสติกอย่างเชี่ยวชาญ และการใช้งานของผลิตภัณฑ์พลาสติกอีกมากมาย ซึ่งนอกจากนี้ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองจาก SIMONA ด้วย
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page